Studiotekniikan linja

Kuva lukion Erasmus+ -hankkeen esitysviikolta Rantasalmen Tornado -teatterisalissa maaliskuussa 2018.

12 uutta opiskelijaa mahtuu ensi syksynä mukaan lukiosektorilla Suomessa ainutlaatuisiin opintoihin!

 

Studiotekniikan linjan opiskelijat  vastaavat lukion musiikkiteatterilinjan musikaalin äänitekniikasta.

Studiotekniikan linjalla perehdytään äänikalustoon, äänittämiseen ja äänen jälkikäsittelyyn sekä teatterivalaistukseen ja videointiin.

Opetukseen kuuluu myös bändien, orkesterien yms. äänittäminen.

Linjalle mahtuu 12 opiskelijaa/vuosiluokka. 9.-luokkalainen, voit käydä tutustumassa lukioomme, ota yhteys opoon (puh 040 161 5021)!

HUOM! Monesti studiotekniikkalinjan opiskelijoille löytyy kivasti palkattuja keikkatöitä kunnan aktiivisessa bändi-ja orkesterielämässä:)!

 

Studiotekniikkalinjan kurssit:

 

Kurssi 1, Studio- ja äänitekniikan perusteet (STU1k)

Kurssilla perehdytään äänentoisto- ja äänityslaitteisiin. Kurssilla opiskellaan esimerkiksi eri akustiikat, mikrofonityypit, johdot, etuasteet, miksauspöydät, pääteasteet, kaiuttimet, tallennusjärjestelmät ja miksausjärjestelmät. Kurssilla paneudutaan myös työturvallisuuteen ja äänijärjestelmien sähköoppiin.

Äänentoistolaitteista perehdytään sekä aktiivi- että passiivilaitteisiin. Miksausjärjestelmissä tutustutaan sekä analogisiin että digitaalisiin järjestelmiin. Kurssin pääasiallisina tallennus- ja äänenmuokkausohjelmina käytetään alan tyypillisimpiä ohjelmistoja.

Kurssin suoritustapa on kontaktiopetus, itsenäiset harjoitustyöt, kurssin lopussa oleva päättötyö ja kirjallinen koe.

Kurssi 2, Äänittäminen studiossa (STU2k)

Kurssilla työskennellään studioympäristössä. Keskiössä on instrumenttien äänitys ja jälkikäsittely. Kurssilla äänitetään yleisimpiä bändisoittimia, puhaltimia, akustista pianoa ja flyygeliä sekä yksilö- ja ryhmälaulua.

Kurssin tarkoituksena on opastaa mahdollisimman monipuoliseen mikrofonien valintaan ja sijoitteluun sekä akustiikan hallintaan. Kurssilla neuvotaan opiskelijoita ajankäytöllisesti tehokkaaseen studiotyöhön. Kurssin aikana tehdään vierailu yksityisstudioon.

Kurssin suoritustapa on kontaktiopetus, itsenäiset harjoitustyöt sekä päättötyö.

Kurssi 3, Äänittäminen ja äänentoisto elävässä ympäristössä (STU3k)

Kurssilla opiskellaan pääasiassa studion ulkopuolella. Tehtävänä on äänittää ja toistaa elävää musiikkia ja puhetta käytännön tilanteissa. Kurssilla tutustutaan mm. langattomiin mikrofonijärjestelmiin ja lavamonitorointiin.

Kurssilla paneudutaan tilan hallintaan mahdollisimman monipuolisesti orkesterien, kuorojen ja puhe-esitysten kautta. Kurssilla opiskellaan hyödyntämään käytettävissä olevia äänentoistolaitteita tehokkaasti.

Kurssin suoritustapa on kontaktiopetus ja lukion sekä lukion yhteistyökumppanien tilaisuuksien äänentoistotehtävät, esimerkiksi Isänpäiväkonsertti, Nuorten Itsenäisyyspäiväjuhla, Joulumessu, Vanhat tanssit, joulu- ja kevätjuhlat, Euromusa ynnä muut tilaisuudet.

Kurssi 4, MIDI-äänitys - mainos- ja elokuvamusiikki (STU4k)

Kurssilla perehdytään MIDI-ääneen äänittämisen ja korjaamisen muodossa. Kurssin tavoitteena on hyödyntää MIDI-ääntä mainos-, elokuva- ja bändimusiikin luomisessa.

MIDI:n lisäksi kurssilla käydään läpi äänitetyn äänen tahdistamista ja vireen korjaamista. Tietokoneohjelmien lisäksi kurssin perustyökaluna on MIDI-pohjainen pianokoskettimisto.

Kurssin suoritustapa on kontaktiopetus sekä harjoitustöiden tekeminen.

Kurssi 5, Äänittäminen studiossa, jatkokurssi (STU5k)

Kurssi 5 pohjautuu Äänittäminen studiossa -kurssilla (kurssi 2) opittuihin asioihin. Kurssilla paneudutaan yksityiskohtaisemmin, tarkemmin ja laajemmin studioäänitykseen.

Uutena aihekokonaisuutena kurssilla opiskellaan äänen masterointi. Muita sisältöjä kurssilla ovat muun muassa instrumenttien akustisen äänen parantelu ja nauhoituksessa tarpeettomien äänien (ns. vuotojen) poistaminen. Kurssin aikana tutustutaan myös äänen vaiheistamiseen ja vaihevirheisiin.

Kurssin suoritustapa on kontaktiopetus, harjoitustyöt ja päättötyönä live-äänitteen jälkikäsittely.

Kurssi 6, Oma projekti (STU6k-STU8k)

Kurssi on tarkoitettu äänitekniikassa edistyneille opiskelijoille. Kurssin suorittaminen on mahdollista äänentoiston ja/tai äänittämisen muodossa. Kurssin voi suorittaa kerran lukuvuodessa sen jälkeen, kun on suorittanut studiotekniikan linjan kurssit 1-3 hyväksytysti.

Kurssin suoritustapa on itsenäinen työ ja opintopäiväkirja, johon voi sisällyttää mukaan äänitteen.

Musiikkiteatterilinja / Äänentoistotekniikka

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija musiikkiteatterin äänentoiston perusteisiin. Opiskelija tutustuu musiikkiteatterimiksaajan työhön. Hän oppii ymmärtämään miksaajan merkityksen osana musikaaliproduktiota ja tutustuu muihin musiikkiteatterin osa-alueisiin musikaalin yhteisharjoituksissa.

Kurssilla opiskelija tutustuu äänentoistolaitteisiin monipuolisesti. Hän oppii kokoamaan erilaisia äänentoistolaitekokonaisuuksia. Hän oppii kokoamaan musikaaliin toimivan äänentoistojärjestelmän ja käyttämään sitä. Opiskelija harjoittelee kuuntelemaan tarkoituksenmukaisia miksaussuhteita eri soittimissa ja laulussa. Kursseja voi suorittaa yhden lukuvuodessa. Kurssi suositellaan suoritettavaksi Studiotekniikan linjan kurssien 1 ja 3 jälkeen.

Musiikkiteatterilinja / Valotekniikka

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija musiikkiteatterin valotekniikan perusteisiin. Opiskelija tutustuu valomiehen työhön. Hän oppii ymmärtämään valomiehen merkityksen osana musikaaliproduktiota ja tutustuu muihin musiikkiteatterin osa-alueisiin musikaalin yhteisharjoituksissa. Opiskelija tutustuu ohjaajan ja valomiehen yhteistyöhön musikaalivalojen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kurssilla opiskelija tutustuu valomiehen työssä tarvittaviin valolaitteisiin, ohjainjärjestelmiin, tehostelaitteisiin, turvallisuusvaatimuksiin ja muihin ammatinharjoittamisessa tarvittaviin ominaisuuksiin. Hän oppii rakentamaan ja käyttämään erilaisia valaisukokonaisuuksia. Opiskelija tutustuu eri valaisuratkaisujen merkityksiin ja toimivuuteen ja oppii suunnittelemaan erilaisiin kohtauksiin sopivia valokokonaisuuksia. Opiskelu tapahtuu Rantasalmen Nuorisoteatterin valomiehen ohjauksessa ja valvonnassa. Kursseja voi suorittaa yhden lukuvuodessa.

Kysy lisää:

Studiotekniikkavastaava Janne Ikonen puh 044 417 5227

ja hae opiskelemaan lukiosektorilla ainutlaatuisiin opintoihin ja tekemään musikaalia, jota esitetään ainutlaatuisessa teatterisali Tornadossa!

ks. lisää

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu