LEAF! -LEArning in Forests!

Kuva: Lukiolaisia Pärnun merenrantaniityllä.

LEAF! -LEArning in Forests! on Opetushallituksen tukema hanke, johon lukiomme osallistuu yhteistyössä Juvan, Sulkavan ja Pärnun lukioiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on viedä biologian opetusta maastoon ja perehtyä eri kasvillisuusvyöhykkeiden kasvilajistoon. Lisäksi tavoitteena on tutustua monimuotoisuuden kannalta merkittäviin ennallistamiskohteisiin.

Hankkeeseen liittyvää kasvilajitutkimusta olemme tehneet kasviruutumenetelmällä ja valtalajit on selvitetty suomalaisista metsätyypeistä ja suolta kenttätutkimuksin. Biodiversiteettikohteista olemme tutustuneet ennallistettuun kosteikkoalueeseen Sulkavalla ja laajaan suoalueeseen Juvalla. Tutkimuksista ja vierailuista on jaettu tietoa kumppanikoulullemme Pärnuun ja he ovat puolestaan antaneet etukäteistietoa merenrantaniityistä ja metsäisistä niityistä, jotka ovat heille ominaisia, varsin ainutlaatuisia biotooppeja.

Hankerahan turvin pääsimme syksyllä 2017 tutustumaan paikan päälle Pärnun kohteisiin. Näimme miten laajat merenrantaniityt oli ennallistettu vuosia jatkuneen laidunnuksen (ns. city cows) myötä ja havaitsimme myös meille sisämaalaisille vieraita suolakkokasveja, kuten merirannikin. Metsäiset niityt (wooden meadows in English) olivat meille niinikään eksoottisia: pähkinäpensaat kasvoivat runsaina tammien ympärillä ja kenttäkerroksen kasvillisuus oli rehevää ja runsaslajista sisältäen mm. esikoita ja lukuisia kämmeköitä.

Odotamme innolla, että saisimme Pärnun kumppanikoulun vieraaksemme Rantasalmelle tutustumaan meidän ainutlaatuisiin luontokohteisiimme!

 

Kuvassa näkyy ilmarako juoru-huonekasvin lehden alapinnalta preparoituna. Saimme tutustua yhteistyökoulumme vastauusittuun biologian luokkaan käytännön töiden parissa. 

Poikkesimme myös geologisessa kohteessa Torin hiekkakivitörmällä Pärnun lähellä. Viron kallioperä on nuorta ja kyseiset törmät ovat 300 miljoonaa vuotta vanhaa sedimenttikiveä, jota Pärnu-joki on kuluttanut.

Saimme oppaaksemme maastokäynneille Tarton yliopiston lehtorin (keskellä). Kuvassa myös valvojaopettajat Juvalta ja Rantasalmelta yhteistyökoulun edustalla.

 

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu