Challenges of Biodiversity in Nordic and Baltic countries - kv-hanke 2018-2019

Rantasalmen lukio, Sulkavan lukio ja Pärnu Koidula Gymnasium toteuttavat lukuvuosien 2018-2019 ja 2019-2020 aikana yhteisen EU:n rahoittaman Nordplus Junior -hankkeen Challenges of Biodiversity in Nordic and Baltic countries.

Rantasalmen lukiosta mukana on hankkeen alkuvuonna lukion I luokalla aloittaneita matkailulinjalaisia ja lisäksi muutama muu opiskelija kahdelta eri luokalta.

Pärnulaiset kumppanimme tekivät Suomen vierailun huhtikuussa 2019. Rantasalmelta esittelimme vieraillemme lähiluontokohteet: Ruutananharjun ulkoilualueen ja Kosulanlammen lintutornin, jossa oppaanamme toimi kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää. Lisäksi teimme vierailut Porosalmen Järvisydämen luontomatkailukohteeseen ja Putkisalon tilalle, jossa tutustuimme laiduntamalla ennallistettaviin niittyihin.

 

Kuvat: Helena Sutinen-Grosu ja Katja Koivunoro.

Elokuussa 2019 teimme vuorostamme opintoretken Pärnuun. Paikallislehteen kirjoitettu juttu reissusta löytyy linkistä:

Pärnunopintoretki2019

 

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu