Vapaa-ajattelija

Uskonnonvapauslain voimaantulo vuonna 1922 oli Ernst Lampénille merkittävä asia. Hän kuului Vapaa-ajattelijain Liittoon ja toimi myös aktiivisesti siviilirekisteriin kuuluvien yhdistysten perustamiseksi eri paikkakunnille. Kerran häntä jopa ”muilutetiin” puhematkalla Raumalle. Lampén houkuteltiin Peipohjassa junasta autoon ja vietiin Rauman sijasta Poriin. ”Minua nauratti niin mitattomasti”, kuittasi Lampén tapahtuneen.

Mikko Kilpi toteaa Lampénin muuttuneen iän karttuessa enemmän julistajaksi ja maailmanparantajaksi. Lampénin suhde uskontoon on aina ollut viileä ja pohdiskeleva. Kilven mukaan se kehittyi vähitellen jopa jyrkän kielteiseksi.

Lampén itse toteaa maailmankatsomuksensa kehityksestä:
”Minun henkiset pyrintöni ovat kohdistuneet reistaukseen päästä irti Vähän Aasia tarumaailman sokkeloista ja muuttua vesiselväksi eurooppalaiseksi. – Herännäisyyden tiivistynyt ilmapiiri siellä Porin isännän pihalla Kuopiossa on räjähtänyt ja puhjennut leikittelevien poikien jalkojen alla ja singonnut meidät sen sikäli tuon täkäli mitä erilaisimpiin leireihin, ateistien, kiihkouskonnollisten, sosialistein, anarkistien, kaunosielujen ja rauhallisten kansalaisten ryhmiin. Herännäisyydessä piilee henkistä hiivaa.”

Suomen Sosialidemokraatti kirjoittaa muistokirjoituksessaan 1938.

 ”Vapaana kaikista ennakkoluuloista hän todellisena humanistina kulki omia teitään niinäkin aikoina, jolloin mielipiteiden yhdenmukaistamisen vaatijat kovaäänisimmin esiintyivät. Kaikenlainen jähmettynyt dogmaattisuus, ilmenipä se millä ihmillisen elämän alalla tahansa, oli hänelle täysin vierasta. Hän määritteli itsensä kulttuuriliberaaliksi ja sellaisena häntä täysin oikeutetusti pidettiinkin. Sivistysilmiöt kaikissa muodoissaan kuuluivat hänen harrastuspiiriinsä, ja viimeisinä vuosinaan hän varsinkin tunsi iloa siitä sivistystason noususta, jonka hän havaitsi erikoisesti nuoremman työläispolven keskuudessa jouduttuaan lähemmin siihen tutustumaan. Vanhoillisuutta ja ahdasmielisyyttä hän vihasi mutta todelliselle vapaamielisyydelle hänen sydämensä aina sykki lämpimästi.”

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu