Savolaisuuden apostoli

Kuva: Oki Räisänen, 1925 Otavan kuva-arkisto

Ernst Lampénin kasvuvuodet Savon maisemissa, Kuopiossa ja Rantasalmella, vaikuttivat niin syvästi, että hän pysyi aina Savon ja savolaisuuden ystävänä ja puolustajana, vaikka ei ollut syntyperäinen savolainen kummankaan vanhempansa puolelta. Savolaisten kieli, luonne ja tavat olivat Lampénin mielestä parasta maailmassa.

Ragnar Nummelin kuvaa Lampénin savolaisuutta: ”Lampén oli oikea Savon lapsi ja siitä johtuvat hänen luonteensa pääpiirteet. Kuopiossa hän kasvoi, kävi koulua ja luki ylioppilaaksi. Täällä Sisä-Suomen ihanimmissa seuduissa painui jo lapsena syvälle hänen mieleensä sen luonnon ja kansan kuva, joka sitten niin voimakkaasti on hänen kehitystään ohjannut.

Savon siintäviltä seliltä, ihmeellisestä maitten ja vetten vaihtelusta, Sandelsin ja Savon prikaatin kotiseudun vuorien harjanteilta on Lampén perinyt avaran, vapaamielisen katsantokantansa. Tämän seudun luonto on painanut leimansa myös siinä asuvan kansan luonteeseen: savolaiset ovat valppaita, vilkkaita ja liikkuvia, ja huumorilla on huomattava sija heidän keskuudessaan. Oivallisesti Lampén edustaa Savon kansan luonnetta, sen parhaimpia puolia: reipas mieli, valoisan ystävällinen veitikkamaisuus ja samalla hillitty mielenmaltti sekä isänmallinen innostus ovat Lampénin huomattavimmat luonteenominaisuudet.

Savolainen leikkisyys on Lampénissa kehittynyt meheväksi, kuvaavaksi, hyväntahtoiseksi ja iloisenvereväksi huumoriksi. Harvoin Lampénin huumori on teennäistä, sillä se on hänen terveen ja voimakkaan luonteensa, hänen kauneudenaistinsa ja iloisen olemuksensa ilmaus, joka laskee leikkiä kaikesta ja kaikista, mutta joka, kun siksi tulee, tuntee syvemmin ja lämpimämmin kuin muuta. Ja samalla hänen huumorinsa on tarkkanäköinen ja oikeita suhteita oivaltava, hän omaa taidon tavoittaa näennäisesti voimakkaassa piilevän heikkouden ja heikossa voittavan voiman, ja yleensä ymmärtää elämän kirjaavaa kirjoitusta.”

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu