Ajankohtaista

Kuntalaiskysely Rantasalmen matkailusta

05.12.2019 - Ajankohtaista

Rantasalmen kunta on antanut toimeksiannon matkailuun liittyvästä opinnäytetyöstä. Työn aiheena on Matkailun nykytila ja tulevaisuudenkuvat Rantasalmella. Tekijänä on paikkakuntalainen Minttu Huupponen. Työtä ohjaa kunnan puolesta yrityskoordinaattori Antero Peiponen.

Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda pohjamateriaalia kunnan matkailustrategiaan. Strategiaa lähtee työstämään erillinen strategiatyöryhmä alkuvuodesta. Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata matkailun ja matkailuyritysten nykytilaa ja analysoida toimintaympäristöä. Työssä selvitetään myös millainen voisi olla tulevaisuuden matkailu Rantasalmella. Loppuvaiheessa työtä määritellään mitä olisi hyvä pakata yhdessä mukaan rantasalmelaiseen matkailuun.

Työssä kerätään aineistoa osallistavilla matkailutyöpajoilla sekä yrittäjien haastatteluilla ja kyselyillä. Myös kuntalaisilta kerätään ideoita ja mielipiteitä.

Osallistu kuntalaiskyselyyn oheisen linkin kautta. Luvassa palkintoja

https://webropol.com/s/kuntalaiskyselymatkailurantasalmi

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu