Ajankohtaista

Haukiveden-Haapaselän rantayleiskaavan ja Porosalmen yleiskaavan muutoksen hyväksyminen

19.11.2019 - Kuulutukset

K U U L U T U S

Rantasalmen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 11.11.2019 § 64 hyväksynyt Haukiveden-Haapaselän rantayleiskaavan ja Porosalmen yleiskaavan muutoksen.

Rantasalmella 18.11.2019

 

RANTASALMEN KUNNANHALLITUS

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu