Ajankohtaista

Kirkonkylän asemakaavamuutos ehdotus kortteli 31 "päiväkoti"

16.02.2018 - Ajankohtaista

KUULUTUS ASEMAKAAVAMUUTOKSESTA

Rantasalmen kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 12.2.2018 asettaa  nähtäville ehdotuksen kirkonkylän asemakaavamuutoksesta korttelissa 31; päiväkoti. Asemakaavamuutoksella on tarkoitus muuttaa korttelin 31 kaavamerkintä yleisten rakennusten korttelialueeksi. Samanaikaisesti pyydetään kaavamuutosehdotuksesta eri viranomaistahojen lausunnot.

Asiakirjat sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä 21.2.-23.3.2018 välisen ajan Rantasalmen kunnanvirastossa, kirjastossa sekä kunnan internet -sivuilla www.rantasalmi.fi/ajankohtaista

Osallisten, naapurimaanomistajien ja – haltijoiden kirjalliset mielipiteet sekä viranomaisten kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan 23.3.2018 men­nessä osoitteella; Rantasalmen kunnanhallitus, Poikkitie 2 58900 Rantasalmi tai sähköpostiosoitteella rantasalmen.kunta@rantasalmi.fi

Lisätietoja; maankäyttömestari Miia Blom puh.044-417 5849 miia.blom@jarvisaimaanpalvelut.fi ja rakennustarkastaja Mauri Ruuskanen 040 571 1689 mauri.ruuskanen@rantasalmi.fi

Rantasalmi 21.2.2018

RANTASALMEN KUNNANHALLITUS

Kaavakartta ja kaavamääräykset

Kaavaselostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu