Ajankohtaista

Liikenteeseen ja infrastruktuuriin liittyvä hanke

21.10.2016 - Ajankohtaista
 

Hankkeen nimi: Porosalmen alueen tieinfran parantaminen
Hankekoodi: A72106
Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Erityistavoite: 1.2. Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksiten parantaminen (vain Itä- ja Pohjois-Suomessa)
Kustannusmalli: tosialliset kustannukset
Hankkeen toteutusaika: 1.1.2016-31.12.2017
Hankkeen kokonaiskustannukset: 1 420 438e (alv 0%)
Hankkeen rahoitus: EAKR- ja valtion rahoitus 70%, kunta 15%, yritykset ja tiekunta 15%
Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hankkeen hakija: Rantasalmen kunta

Poronsalmen matkailualueelle on vahvistettu ranta-asemakaava (Rantasalmen kunnanvaltuusto 7.10.2013), joka mahdollistaa matkailun lisärakentamisen (yli 60.000 k-m2). Lisärakentaminen alueella on alkanut ja uusia investointihankkeita alueella on lähdössä liikkeelle.

Poronsalmentien ja valtatie 464 risteysalue on vaarallinen. Näkyvyys Varkauden suunnasta tullessa on heikko. Tässä tiehankkeessa parannetaan Poronsalmentien ja valtatie 464 risteysalueen turvallisuutta.

Porosalmen nykyinen yksityistie ei kestä liikennemäärien merkittävää kasvua. Alueen yleiskaavan selostuksessa vuodelta 2012 todetaan, että yksityistien liikennemäärä tulee 2-3 kertaistumaan kaavan toteuttamisen johdosta. Hanke mahdollistaa liikennemäärien kasvun.

Poronsalmentien asfaltointihanke on jatkoa tien perusparannushankkeelle, jota Poronsalmen yksityistien tiekunta hallinnoi.

Hanke mahdollistaa suuremmat kävijämäärät alueella. Tieinfra on ollut suurin yksittäinen este alueen matkailun kehittymiselle.

Valaistus, kevyenliikenteenväylät ja uudet tiealueet mahdollistavat sujuvamman ja turvallisemman liikkumisen alueella, myös jalkaisin ja polkupyöräillen.

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu