Koulun lakkauttaminen ja merkitys

Suomen sota lopetti Haapaniemen Kadettikoulun toiminnan vuonna 1808. Vuosina 1812-1819 sen tiloissa toimi Haapaniemen Kenttämittauskoulu, jossa koulutettiin aluksi kartoittajia ja vuodesta 1816 alkaen myös upseereita. Haapaniemen rakennukset tuhoutuivat tulipalossa vuonna 1818, mikä oli yksi koulun lakkauttamisen syistä.

Haapaniemen Kadettikoulun kasvatit kunnostautuivat Suomen sodassa urheutensa ja johtamistaitonsa ansiosta. Sodan jälkeen siviiliin siirtyneiden haapaniemeläisten joukossa on maaherroja, senaattoreita ja valtioneuvoksia. Kenraaleita haapaniemeläisistä tuli sekä Venäjän, että Ruotsin armeijoihin.

Koulun toiminta vaikutti merkittävästi paitsi Rantasalmen myös Juvan ja Joroisten elämään. Uusimmat virtaukset ja aatteet saapuivat tänne usein suoraan Tukholmasta, ja seuraelämä kartanoissa ja upseerien puustelleissa oli vilkasta.

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu